Ορκωμοσίες Ιούλιος – Αύγουστος 2018

Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 25.7.2018 Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών 25.7.2018 Ορκωμοσία Μαθηματικού 25.7.2018 Ορκωμοσία Βιολογία 25.7.2018 Ορκωμοσία ΠΤΔΕ ώρα 10:30 26.7.2018 Ορκωμοσία ΠΤΔΕ ώρα 12:00 26.7.2018 Ορκωμοσία Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής 26.7.2018 Ορκωμοσία Θεατρικών Σπουδών-Φιλοσοφίας 27.7.2018 Ορκωμοσία Φιλολογίας 27.7.2018 Ορκωμοσία Φιλολογία-ΤΕΕΑΠΗ 27.7.2018 Ορκωμοσία ΤΕΕΑΠΗ 27.7.2018 Ορκωμοσία Ιατρικής ώρα 10:00 30.8.2018 Ορκωμοσία Ιατρικής  ώρα 11:30 30.8.2018 Ορκωμοσία ΙατρικήςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ορκωμοσίες Ιούλιος – Αύγουστος 2018».