Ορκωμοσίες Πανεπιστημίου Πατρών Μάρτιος-Απρίλιος 2016

Ορκωμοσία Ιατρικής 29.3.2016

Ορκωμοσία Χημικών Μηχανικών 29.3.2016

Ορκωμοσία Μαθηματικών 29.3.2016

Βιολογία 4.4.2016

Οικονομικό ώρα 11:30 4.4.2016

Οικονομικό ώρα 13:00 4.4.2016

Χημικό 5.4.2016

ΤΕΕΑΠΗ 5.4.2016

Παιδαγωγικό 5.4.2016

Ορκωμοσία Φαρμακευτικής 6.4.2016

Ορκωμοσία Γεωλογίας – Θεατρικών Σπουδών 6.4.2016

Ορκωμοσία Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών 11.4.2016

Ορκωμοσία Επιστήμης των Υλικών 11.4.2016

Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων ώρα 13:00 11.4.2016

Ορκωμοσία Διοίκησης Επιχειρήσεων ώρα 14:30 11.4.2016

Ορκωμοσία Φιλολογίας ώρα 10:00 12.4.2016

Ορκωμοσία Φιλολογίας-Φυσικής ώρα 11:30 12.4.2016

Ορκωμοσία Φυσικής 12.4.2016

Ορκωμοσία Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 12.4.2016

Ορκωμοσία Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ώρα 10:00 19.4.2016

Ορκωμοσία Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ώρα 11:30 19.4.2016

Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ώρα 13:00 19.4.2016

Ορκωμοσία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ώρα 14:30 19.4.2016

Ορκωμοσία Πολιτικών Μηχανικών 20.4.2016

Ορκωμοσία Φιλοσοφίας ώρα 13:00 20.4.2016

Ορκωμοσία Φιλοσοφίας ώρα 14:30 20.4.2016